Brand design

Odliším vaši značku od základu. Vymyslím originální název, který bude možné registrovat pro jakýkoliv typ domény. V případě, že bude chtít vaši značku chránit pomocí ochranné známky ®
tak provedu rešerši známkové čistoty jako podklad pro rozhodnutí před registrací.

Zapamatovatelný brand tvoří kromě názvu také slogan a promyšlená komunikační strategie pro web, socitální sítě a další marketingové kanály. V rámci vizuální identity navrhnu vhodné logo, ikony, ilustrace, barevné schéma, moodboard a styl fotografií, hlavní popř. vedlejší typ písma
a dle požadavků zajistím registraci ®.

Pro brand design mě kontaktujte již při řešení podnikatelského záměru.
Vytvořit originální značku s nevhodným názvem je velmi složité, jednak nemusíte získat ®,
ale také můžete poškodit jinou značku!


Co bude výstupem?

– návrh názvu s volnými doménami

– celková koncepce značky

– podklady a informace z řešerše známkové čistoty k ®

– lze zajistit podání přihlášky k registraci ® (poplatky úřadu nejsou v ceně)

– veškeré podklady k logu a vizuálnímu stylu (více zde)

– lze vytvořit brand manuál

– licence na neomezené užívání

– dodané podklady jsou vždy individuální dle domluvy


Kolik to bude stát?

Cenový odhad za návrh brandu bude závislý na vašich vizích o značce, cílové skupině, trh působení značky, zpracování veškerých podkladů s ohledem na koncept značky, případná registrace ®
a také na licenci. Poskytnutá licence je výhradní a neomezená časově i místem působení.

Minimálně doba zpracování základní koncepce je 1 měsíc. Následna doba práce se bude odvíjet
od požadavku na registraci ® (úřad vydá stanovisko po několika měsících od podání přihlášky). Termín detailního zpracování komunikační strategie, vizuálního stylu včetně aplikace do praxe
je na domluvě.

S čím mohu pomoci?